Mẹ Và BéCho con bú giảm nguy cơ viêm khớp dạng thấp

MeoCuaTui Mẹ Và Bé

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, phụ nữ cho con bú có thể giảm nguy cơ phát triển viêm khớp dạng thấp giai đoạn sau này. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ hơn 7.300 phụ nữ Trung Quốc, có độ tuổi từ 50 trở lên, sau khi hoàn th... Xem thêm